♂ Sport to zdrowie ♀

,, W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. ''


Galeria